Tổng hợp ý kiến học viên về lớp học

Cách thức đăng ký:

Để đăng ký, bạn vui lòng thanh toán bằng cách chuyển khoản 23.000.000 đ tới tài khoản

  • Nguyễn Tuấn Huy – 1017011524 – Vietcombank

Nội dung chuyển khoản: Tên, SĐT, Email, Đăng ký lớp học

Và liên hệ với hotline: 09.626.08.626